top of page
Zoeken

Welke juridische stappen kunt u ondernemen met Kiklegal?KIKLEGAL is het eerste online platform waarmee advocaten, burgers en verenigingen 100% online collectieve acties kunnen opstarten, eraan deelnemen en beheren.


Vraagt u zich nog steeds af welke acties kunnen worden ondernomen?


Een gerechtelijke procedure moet slechts aan twee essentiële voorwaarden voldoen


Om in aanmerking te komen, moeten collectieve acties aan twee essentiële voorwaarden voldoen:


  • de acties moeten collectief kunnen worden, hetgeen betekent dat de geleden schade potentieel door andere personen en/of entiteiten moet zijn opgelopen.

Met andere woorden, het is essentieel dat het bedrijf of organisatie die u schade heeft berokkend, andere slachtoffers heeft gemaakt.


  • ze moeten ontvankelijk zijn in de rechtbanken

In tegenstelling tot bijvoorbeeld verzoekschriften, moet u een persoonlijk belang hebben om te kunnen handelen, reëel en tijdig, en op een wettelijke basis.


Als u van mening bent dat de actie die u wilt starten aan deze twee essentiële criteria voldoet, zullen de advocaten die lid zijn van het netwerk KIKLEGAL alle juridische kwesties bestuderen.


Collectieve acties die via het platform worden gelanceerd,

kunnen in verschillende domeinen vallen


Milieu, gezondheid, discriminatie, persoonsgegevens, consumptie, enz. Dit zijn voorbeelden van gebieden waarin de schade vaak collectief is.


Ook in andere gebieden kunnen collectieve acties worden gevoerd. Dit is met name het geval voor gezondheidszaken, zoals collectieve acties tegen laboratoria en/of farmaceutische industrieën waaraan schadevergoedingen worden geeist wegens schadelijke bijwerkingen van het gebruik van geneesmiddelen (bv. de collectieve actie Levothyrox tegen het laboratorium Merck); consumptie (geplande veroudering, niet nagekomen contracten, etc.); bescherming van persoonsgegevens of discriminatie op het werk en alle andere collectieve schade.


KIKLEGAL geeft u de mogelijkheid om niet langer alleen te vechten. Een illegale of onrechtmatige praktijk? Maak of neem deel aan een collectieve actie waarbij de andere slachtoffers zich kunnen aansluiten en die gezamenlijk zal verdedigd worden door een toegewijde advocaat en specialist in het domein.De keuze is aan u!


12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page