top of page

Procedures en regels waaraan de deelnemers moeten voldoen

1. Privacy 

Respecteer de privacy van anderen: het is verboden om telefoonnummers, e-mailadressen of postadressen te publiceren. Hetzelfde geldt voor informatie over uw eigen privéleven of dat van iemand anders.

 

 

2. Uw berichten

Schrijf alleen een bericht als dat nodig is!

Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent en blijft voor wat u schrijft en publiceert. 

De moderatoren van de groep leven niet 24 uur per dag met hun smartphone in de hand. Het is mogelijk dat een bericht dat om 20.00 uur is geplaatst pas de volgende ochtend wordt gemodereerd. We verontschuldigen ons hiervoor bij voorbaat. Smaad, beledigingen en obsceen taalgebruik zijn verboden. Geweld of het aanzetten tot geweld, extremistische politieke uitspraken zijn tevens verboden.

 

 

3. Waardigheid

Gedrag dat de waardigheid van groepsleden vernedert, misbruikt of anderszins schendt, wordt niet getolereerd. 

 

 

4. Geweld of intimidatie

Intimiderend of gewelddadig gedrag wordt in de groep niet getolereerd. Indien een lid ermee dreigt een persoon of eigendom te schaden, zal hij/zij verzocht worden de groep te verlaten.

bottom of page