top of page

Wat is een collectieve actie?

 

Met een collectieve actie kunt u zich achter één advocaat scharen om illegale of onrechtmatige praktijken aan te vechten en schadevergoeding of herstel van de geleden schade te eisen.

 

In tegenstelling tot class actions hebben collectieve acties het voordeel dat rechtzoekenden hun vrijheid van handelen behouden en op individuele basis schadevergoeding of herstel kunnen krijgen.

Dit is mogelijk omdat collectieve acties een groot aantal soortgelijke individuele acties bundelen.

bottom of page